Η βεβαίωση αναλογικού ταχογράφου εκδίδεται κάθε δύο χρόνια. Το όχημα οφείλει να περάσει από το χώρο μας πριν λήξει η ημερομηνία ισχύς της βεβαίωσης. Πραγματοποιείται μέτρηση του οχήματος, ελέγχεται ο ταχογράφος για τυχόν προβλήματα, ρυθμίζεται και σφραγίζεται το όχημα. Έπειτα εκδίδονται νέα έγγραφα με ισχύ δύο χρόνια από την ημερομηνία ελέγχου.

 

έλεγχος λειτουργίας ταχογράφου

καυστήρες webasto