Ο ταχογράφος VDO  Kienzle 1311 κατασκευάζεται από το 1974, είναι μηχανικός και χρησιμοποιεί ντίζα για την μεταφορά της κίνησης από το κιβώτιο ταχυτήτων μέσω συγκεκριμένης γωνίας (ρυθμιστή), η οποία ρυθμίζει και το βήμα του αυτοκινήτου. Η επιλογή των εργασιών γίνεται χειροκίνητα.

 

vdo kienzle 1311

 

Ο ταχογράφος Kienzle VDO 1314 κατασκευάζεται από το 1980 και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης της απόστασης και της ταχύτητας μέσω ενός συστήματος καλωδίωσης τριών αγωγών και ενός παλμοδότη. Ρυθμίζεται μέσω ενός συστήματος διακοπτών και ποντεσιόμετρων. Η επιλογή των εργασιών μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα με την εκκίνηση του οχήματος.Μετά το άνοιγμα του καλύμματος του ταχογράφου είναι εμφανή τα στοιχεία του και η πλάκα τοποθέτησης της κάρτας. Επίσης υπάρχει μία ενδεικτική λυχνία η οποία ανάβει όταν λείπει η κάρτα ταχογράφου, όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό και όταν υπάρχει πρόβλημα με τις γραφίδες.

 

καυστήρες e-tacho.gr