κάρτα επιχείρησης ψηφιακού ταχογράφου

Το συνεργείο που πραγματοποιεί την βαθμονόμηση υποχρεούται να λαμβάνει δεδομένα μέσα από τον ταχογράφο για τυχόν βλάβες και παραβιάσεις που έχουν καταγραφεί.

 

 

Κατά την διάρκεια της βαθμονόμησης πρέπει να αλλαχτεί η παλιά μπαταρία του ταχογράφου με μία καινούργια για αποφυγή καταστροφής του ταχογράφου σε περίπτωση απώλειας τροφοδοσίας.

Έπειτα πρέπει να σφραγιστεί ο ταχογράφος με σφραγιδάκι που αναγράφει επάνω τον κωδικό του συνεργείου. Ο ίδιος κωδικός αναγράφεται και στα έγγραφα της βαθμονόμησης που θα πάρει στα χέρια του ο πελάτης.

Πραγματοποιούνται οι τελευταίες ρυθμίσεις και προγραμματίζεται ο ταχογράφος για να εκδοθούν τα έγγραφα της βαθμονόμησης με τα νέα δεδομένα των μετρήσεων.

Please follow and like us: