Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το κλειδί DLK Pro TISCompact (EE) είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες Ανατολικής Ευρώπης.

Είναι ιδανικό για selfdriving επιχειρηματίες και μικρούς στόλους.Υποστηρίζει 5 οχήματα και 10 οδηγούς συνολικά.

Στην παρακάτω εικόνα διακρίνουμε πάνω πάνω τις επιλογές του προγράμματος: εισαγωγή, εξαγωγή, αντιγραφή, διαγραφή, tis web. Αριστερά υπάρχει το ημερολόγιο του οδηγού καθώς και η επιλογή αλλαγής οδηγού. Στη μέση της εικόνας μπορούμε να παρατηρήσουμε εύκολα τόσο σε γράφημα όσο και σε εικόνες( στρογγυλά κοντεράκια), τον ημερήσιο χρόνο οδήγησης, τον εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, χρόνους ανάπαυσης και πολλά ακόμα με ακρίβεια λεπτού.


Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε τις παραβάσεις του οδηγού βάση ημερομηνίας. Οι τιμές που ξεχωρίζουν κάτω κάτω είναι οι εξής: έναρξη της παράβασης, κωδικός παράβασης, αναφορά παράβασης βάση νομοθεσιών και τέλος σύντομη περιγραφή της παράβασης.

Εδώ μπορούμε να δούμε τις δραστηριότητες του οδηγού.

Εδώ εμφανίζονται όλα τα χρησιμοποιημένα οχήματα του οδηγού.

Στην τελευταία ταμπέλα επιλογών μπορούμε να ρυθμίσουμε το κλειδί μας να κατεβάσει δεδομένα είτε από την κάρτα του οδηγού, είτε από τον ταχογράφο του οχήματος. Το χρονικό διάστημα μεταφόρτωσης ορίζεται από το χρήστη.

Please follow and like us: