Δεν θα μπορούσε να ήταν πιο απλό – το DLK Pro Download Key! Βασικά είναι η λύση για την άνετη λήψη της μαζικής μνήμης και δεδομένων κάρτας οδηγού και για τη μεταφορά με ασφάλεια σε έναν υπολογιστή. Έπειτα μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε το TIS-Web ® για την αποτελεσματική εισαγωγή και αξιολόγηση σε αυτό.

 

 

Σύμφωνα με τη σελίδα της VDO αναφέρονται τα εξής για το προϊόν:

Our multitalents for mobile downloading of data

DLK Pro Download Keys

The DLK Download Key Family: Three solutions for drivers, fleets and public bodies.

DLK Pro Download KeysDLK Pro Download KeyDLK Pro Download KeyDLK Pro Download Key

 

Your advantages at a glance

 

  • Mobile devices in the practical format of a mobile phone
  • For easy downloading and analysis of driver cards and mass storage devices
  • Three different solutions – for drivers, fleet operators and public bodies
  • To comply with the statutory obligations in respect of downloading and archiving
  • Can be used with 12 and 24 volts for all digital tachographs
  • Simple operation, maximum data security

Our DLK Download Keys are mobile read and storage devices in one. The units are simply plugged into the front interface of the digital tachograph and the downloading of data from driver cards and mass storage devices can begin. In addition, the driver card can also be downloaded separately via the card reader integrated in the key. You then transfer the data to your computer via the USB port to evaluate it using the supplied software. Thanks to the integral SD card reader, you can even make backup copies of the data (additional SD card required). The data can be read off directly on site on the 2.2-inch colour TFT touch screen display. Self-explanatory symbols guide users through the menu. The product family consists of 4 units which cover all the requirements of fleet managers, owner-drivers and official inspectors.

Download Key – the small, cost-effective solution

 

You can easily and conveniently read out and save mass storage data from the digital tachograph as well as driver card data with the DLK Pro Download Key. The memory capacity is sufficient for approx. 6.000 quarterly downloads – the DLK Pro Download Key is therefore a suitable archiving tool for small fleets and owner-drivers. Alternatively, you can also transfer the data to a computer via the USB port.

The 2.2-inch colour display shows the most recent downloads, the download status, the charge level of the battery and the amount of memory still available. A reminder function helps drivers to comply with statutory download deadlines.

You can also enable the traffic offence module by means of the optionally available licence card in order to determine possible transgressions.

 

DLK Pro TIS-Compact – Complete package for smaller fleets and owner-drivers

 

The DLK Pro TIS-Compact is a tool for downloading, archiving and managing data in one and is particularly suitable for owner-drivers or smaller fleets with up to five vehicles and ten drivers. You can use it to read data from digital tachographs and driver cards quickly and securely, transfer the data to a PC and then visualise, archive and print it out with the aid of an integrated PC application. In addition, the driver card can also be downloaded separately via the card reader integrated in the key.

The device shows you all important data directly on the display, such as the driving time and rest periods. A reminder function helps drivers to comply with statutory download deadlines.

You can also enable the traffic offence module by means of the optionally available licence card in order to determine possible transgressions.

TIS-Compact (EE) – the multitalent for Eastern Europe

 

The DLK Pro TIS-Compact (EE) has been specially developed for use in Eastern European countries and, accordingly, is also available in all Eastern European languages. Furthermore, the unit offers the same functions as the DLK Pro TIS-Compact: It is a tool for downloading, archiving and managing data in one and is particularly suitable for owner-drivers or smaller fleets with up to five vehicles and ten drivers. You can use it to read data from digital tachographs and driver cards quickly and securely, transfer the data to a PC and then visualise, archive and print it out with the aid of an integrated PC application.

The key shows you all important data directly on site, such as the remaining driving time or possible driver infringements.

A reminder function helps drivers to comply with statutory download deadlines.

Inspection Key – for fast, mobile checking

 

The DLK Pro Inspection Key is the complete solution for mobile data downloads and ad hoc checking of driving offences. You can use it for checking driver and vehicle data for offences in accordance with VO (EC) No. 561/2006 directly on site. The data is shown directly on the display. You can also analyse driver and vehicle activities (driving, working and rest periods), speeds, events and faults as well as infringement reports on the PC using the supplied software.

At the same time, the unit is also suitable for archiving data in compliance with the law.

Πηγή: http://www.fleet.vdo.com/laws/reading-and-downloading-data/dlk-download-key-family/

Please follow and like us: