Συχνές Ερωτήσεις

Q?Οι αναλογικοί ταχογράφοι επισκευάζονται? Μετά την επισκευή θα λειτουργεί σαν καινούργιος?
A.

Οι αναλογικοί ταχογράφοι επισκευάζονται πλήρως εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις όπως αυτή του σπασίματος ενός ταχογράφου ή μέρη αυτού. Υπάρχουν ανταλλακτικά για κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί. Κατά τη διάρκεια της επισκευής ο ταχογράφος ελέγχεται εξονυχιστικά μετά την επισκευή και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα λειτουργεί άψογα με σωστή χρήση του οδηγού του οχήματος. Μην ξεχνάμε ότι σε ένα προϊόν παίζει ρόλο και το πως το λειτουργούμε και το μεταχειριζόμαστε.

Q?Οι ψηφιακοί ταχογράφοι επισκευάζονται ?
A.

Οι ψηφιακοί ταχογράφοι δεν είναι δυνατόν να επισκευαστούν. Πρέπει να έρθετε από το χώρο μας να δούμε το μοντέλο του οχήματος καθώς και το πλαίσιο και να παραγγείλουμε έναν καινούργιο για το όχημα σας. Ο παλιός ταχογράφος επιστρέφεται πίσω στην εταιρεία θα μας προμηθεύσει τον νέο ταχογράφο.

Q?Πόσα χρόνια έχει ισχύ η βεβαίωση ψηφιακού ταχογράφου και κάθε ποτέ χρειάζεται βαθμονόμηση το όχημα ?
A.

Η βεβαίωση ψηφιακού ταχογράφου έχει ισχύ 2 χρόνια και πρέπει να φυλάσσεται 3 χρόνια. Αν γίνει κάποια αλλαγή στα ελαστικά του οχήματος ή στην πινακίδα θα πρέπει το όχημα να έρθει στο χώρο μας και να πραγματοποιήσουμε μια καινούργια βαθμονόμηση για σύνταξη νέων εγγράφων.

Q?Ποια έγγραφα χρειάζονται για να περάσει ταξινόμηση ένα όχημα όσων αφορά τον ταχογράφο ?
A.

Το όχημα πριν πάει στην ταξινόμηση θα πρέπει να έρθει στο χώρο μας και να πραγματοποιηθεί μια μέτρηση, ρύθμιση και σφράγισμα του ταχογράφου κατόπιν θα πρέπει να συνταχθούν έγγραφα από εμάς: α) Βεβαίωση αναλογικού/ψηφιακού ταχογράφου, β) βεβαίωση περιοριστή ταχύτητος οχήματος.

Q?Πόσα χρόνια έχει ισχύ η βεβαίωση αναλογικού ταχογράφου ?
A.

Η βεβαίωση αναλογικού ταχογράφου έχει ισχύ δύο χρόνια , εφόσον δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο όχημα που αφορά κυρίως τα ελαστικά του οχήματος που αναγρόφονται στην άδεια και στη βεβαίωση ταχογράφου. Σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής πρέπει να μας ενημερώσετε και να έρθετε από το χώρο μας για σύνταξη καινούργιων εγγράφων προς αποφυγή μεγάλων προστίμων.

Q?Ποια χρονιά και μετά οι ψηφιακοί ταχογράφοι εμφανίστηκαν και έγιναν υποχρεωτικοί για συγκεκριμένα οχήματα ?
A.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ψηφιακοί ταχογράφοι και οι κάρτες τέθηκαν σε ισχύ το έτος 2006. Στην Ελλάδα τέθηκαν σε ισχύ το έτος 2009, παράλληλα με τις κάρτες των οδηγών και επιχειρήσεων.

Q?Ποιοι είναι οι παράγοντες βάση των οποίων ένα όχημα πρέπει να έχει βεβαίωση περιοριστή ταχογράφου ?
A.

Τα οχήματα τα οποία έχουν πρώτη άδεια 1/1/88 και μετά και βάρος 13 τόνους μεικτό και πάνω οφείλουν να έχουν στα έγγραφα τους βεβαίωση περιοριστή ταχογράφου.