διαχείριση στόλου φορτηγών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
WEB-BASED: ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

EcoMotive

Το ecoMotive σας φέρνει το πλήρες σύστημα διαχείρισης του στόλου σας με υποστήριξη άμεσου εντοπισμού, έξυπνη ανάλυση δεδομένων και χρήσιμες αναφορές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Προσφέρει μια αξιόλογη και ολοκληρωμένη λύση για την παρακολούθηση του GPS και τη ζωντανή παρακολούθηση των οχημάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της καθημερινής δραστηριότητας του στόλου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Εκτελεί εκατοντάδες μετρήσεις ανά διαδρομή, και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να εντοπίζουν τις μη συνήθεις τιμές, τις πιθανές αιτίες για υψηλότερο κόστος και αντικειμενικούς και ρεαλιστικούς υπολογισμούς κόστους ανά απόσταση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Η μεγάλη ποσότητα ανεπεξέργαστων δεδομένων φιλτράρεται αυτόματα μέσω επιστημονικών αλγορίθμων, διευκολύνοντας την εύκολη και ανώδυνη εκδήλωση αναθεώρησης και χειρισμού.

Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης του στόλου:

Επεξεργασία εφαρμογών λογισμικού, ανάλυση και φιλτράρισμα των συλλεγόμενων δεδομένων σε πλήρη επισκόπηση με τα γεγονότα. Επιτρέπει ορθές και ενημερωμένες αποφάσεις ακόμη και με περιορισμένους πόρους παρακολούθησης.

 • Web-based: εύκολη πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή, οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός web-browser
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο: γνωρίζετε την τρέχουσα θέση και την κατάσταση οποιουδήποτε από τα οχήματά σας
 • Διαδρομές: δείτε και αναλύστε δεδομένα που έχουν ληφθεί στο παρελθόν για ένα όχημα με ακριβή απεικόνιση διαδρομής και οθόνη συσχέτισης μετρήσεων
 • Προσαρμοσμένα συμβάντα: καθορίζοντας γεγονότα για τις σχετικές μετρήσεις, το σύστημα θα σας παρέχει μόνο τις ειδοποιήσεις που χρειάζεστε για την ανάλυσή σας
 • Λήψεις απομακρυσμένου ταχογράφου: οι υποχρεωτικές λήψεις γίνονται αυτόματα από ψηφιακούς ταχογράφους και μπορεί να δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα αναφορών (561 αναφορά παράβασης κίνησης, αδικήματα, ώρες εργασίας, αναφορά λεπτομερειών δραστηριότητας οδηγού κ.λπ.)
 • Αναφορές: τα προκαθορισμένα γεγονότα, η κατανάλωση και άλλες στατιστικές μετρήσεων παρέχονται με συνοπτική και φιλική μορφή
 • Υπολογισμός ROI: συλλέγοντας και συνδυάζοντας τα δεδομένα που συλλέγονται για μια καθορισμένη διαδρομή, το σύστημα σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε τον πραγματικό προσδιορισμό και ανάλυση κόστους
 • Geofencing: μπορείτε να ορίσετε τα αποδεκτά όρια της περιοχής όπου μετακινούνται τα οχήματά σας και να ειδοποιούνται όταν μπαίνουν ή φεύγουν
 • Διαχείριση στόλου: μπορείτε να ορίσετε και να παρακολουθήσετε δεδομένα σχετικά με τα οχήματα και τους οδηγούς σας και να ειδοποιηθείτε πριν από τα προκαθορισμένα συμβάντα.
 • Μακροπρόθεσμες ενημερώσεις: Οι διορθώσεις λογισμικού και οι βελτιώσεις θα μεταφερθούν αυτόματα στη συσκευή παρακολούθησης χωρίς να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην υπηρεσία.
 • Οι προσαρμοσμένοι αισθητήρες μπορούν να συνδεθούν στο υλικό και οι ενδείξεις τους να ενσωματωθούν στις αναφορές της εφαρμογής διαχείρισης μέσω διαδικτύου.