τύποι ταχογράφων νομοθεσία

Οδηγίες σχετικά με τους τύπους ταχογράφων που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σε οχήματα (ΕK) αριθ. 561/2006.

Τύποι ταχογράφων που εγκαθίστανται και χρησιμοποιούνται σε οχήματα (ΕK) αριθ. 561/2006. Οδηγίες σχετικά με τους τύπους ταχογράφων που εγκαθίστανται και [...]
tacho2safe device rear

Παρουσίαση συσκευής μεταφόρτωσης δεδομένων Tacho2Safe!

H συσκευή μεταφόρτωσης δεδομένων Tacho2Safe είναι η αναβαθμισμένη έκδοση του TachoSafe Ι. Έχει αρκετές βελτιώσεις, όπως μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για […]

κάρτα επιχείρησης ψηφιακού ταχογράφου

Απαιτείται προσοχή στις βαθμονομήσεις!

Το συνεργείο που πραγματοποιεί την βαθμονόμηση υποχρεούται να λαμβάνει δεδομένα μέσα από τον ταχογράφο για τυχόν βλάβες και παραβιάσεις που […]