κάρτα επιχείρησης ψηφιακού ταχογράφου

Απαιτείται προσοχή στις βαθμονομήσεις!

Το συνεργείο που πραγματοποιεί την βαθμονόμηση υποχρεούται να λαμβάνει δεδομένα μέσα από τον ταχογράφο για τυχόν βλάβες και παραβιάσεις που […]

vathmonomisi psifiakou taxografou thumb

Βαθμονόμηση ψηφιακών ταχογράφων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Αρ.  Φύλλου 1543 Τεύχος δεύτερο 5 Αυγούστου 2008 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Άρθρο […]