Η λειτουργία του ψηφιακού ταχογράφου στην πράξη. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βίντεο, που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά και κατανοητά πολλά από αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για το ψηφιακό ταχογράφο. Τεχνικά χαρακτηριστικά, στοιχεία που καταγράφονται, υποχρεώσεις, παραβάσεις και πιθανοί έλεγχοι.

Please follow and like us: