ωράρια οδήγησης φορτηγών

Ωράρια οδήγησης και ανάπαυσης φορτηγών

  • 9 ώρες ημερήσιο όριο οδήγησης (μπορεί να αυξηθεί σε 10 ώρες δύο φορές την εβδομάδα)

 

Παράδειγμα  1

ΟδήγησηΔιάλειμμαΟδήγηση
4,5 ώρες45 λεπτά4,5 ώρες

 

Παράδειγμα  2

ΟδήγησηΔιάλειμμαΟδήγησηΔιάλειμμαΟδήγηση
1 ώρα45 λεπτά4,5 ώρες45 λεπτά3,5 ώρες

 

Εκτεταμένη οδήγηση  10 ώρες (δυο φορές την εβδομάδα)

 

Παράδειγμα 1

ΟδήγησηΔιάλειμμαΟδήγησηΔιάλειμμαΟδήγηση
4,5 ώρες45 λεπτά4,5 ώρες45 λεπτά 1 ώρα

 

Παράδειγμα 2

ΟδήγησηΔιάλειμμαΟδήγησηΔιάλειμμαΟδήγηση
2 ώρες45 λεπτά4,5 ώρες45 λεπτά3,5 ώρες

 

  • Διάλειμμα

Διάλειμμα 45 λεπτών μετά από 4,5 ώρες οδήγηση.  Ένα διάλειμμα μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, η πρώτη είναι τουλάχιστον 15 λεπτά και το δεύτερο τουλάχιστον 30 λεπτά και όχι ανάποδα .

  • Ανάπαυση

11 ώρες κανονική ημερήσια ανάπαυση που μπορεί να μειωθεί σε 9 ώρες κατά ανώτατο όριο τρεις φορές την εβδομάδα. 45 ώρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης που μπορεί να είναι μειωμένη σε 24 ώρες υπό την προϋπόθεση τουλάχιστον μια πλήρη ανάπαυση λαμβάνεται σε κάθε δεκαπενθήμερο.

Παράδειγμα 45 ώρες 24 ώρες ανάπαυσης

Εβδομάδα 1Εβδομάδα 2Εβδομάδα 3Εβδομάδα 4
45 ώρες ανάπαυση24 ώρες ανάπαυση45 ώρες ανάπαυση24 ώρες ανάπαυση
24 ώρες ανάπαυση45 ώρες ανάπαυση24 ώρες ανάπαυση45 ώρες ανάπαυση

 

  • Οδήγηση εβδομάδας

Ο μέγιστος χρόνος που οδηγείτε κάθε εβδομάδα είναι 56 ώρες. Ωστόσο δεν πρέπει να οδηγείτε περισσότερες από 90 ώρες σε δύο συνεχόμενες εβδομάδες.

Εβδομάδα 1Εβδομάδα 2Εβδομάδα 3Εβδομάδα 4
56 ώρες οδήγησης34 ώρες οδήγησης56 ώρες οδήγησης34 ώρες οδήγησης
45 ώρες οδήγησης45 ώρες οδήγησης45 ώρες οδήγησης45 ώρες οδήγησης

 

  • Κανόνας 15ωρο .

Μέσα στο 15ωρο πρέπει να γίνει οδήγηση, εργασία  και  διάλυμα .

  • Παράδειγμα. Μετά από τη παύση 11ωρών ξεκινήσατε να εργάζεστε στις 8:00  μέχρι τις 23:00 πρέπει να γίνει οδήγηση (9 ώρες η 10 ώρες) τα διαλύματα (15 λεπτά 30 λεπτά 45 λεπτά)  και εργασία.
  • Κανόνας 24ωρο ημέρας .

Το 24ωρο πάντα ξεκινά μόλις αλλάξει η ημερομήνια ποτέ πιο μπροστά η πιο αργά . Δεν είναι σαν το 15ωρο που  αρχίζει να μετρά όταν ξεκινά η εργασία. Στο 24ωρο μπορείτε να κάνετε οδήγηση 9ωρες η 10ωρες και όχι παραπάνω από αυτά .

  • Παράδειγμα. Οδήγηση από 00:15 μέχρι 04:45 διάλειμμα 45 λεπτά ,οδήγηση από 5:30 μέχρι 10:00 διάλειμμα 45 λεπτά, οδήγηση 10:45 μέχρι 11:45, σύνολο (10ωρες οδήγηση) , ανάπαυση (11ωρες) τελειώνει στης 22:45 πρέπει να περιμένετε άλλες 1:15 ώρες για να μπορείτε να ξεκινήσετε την οδήγηση (για να αλλάξει ημερομηνία και ξανά δίνει 24ωρες).

 

 

00:00   11:4522:4500:00 5:30
4,5 ώρες45λεπτα4,5ωρες45λεπτα1ωρα11ωρες1,15ωρες4,5ωρες1ωρα

 

  • Δυο οδηγοί μαζί στην βάρδια

Δυο οδηγοί πάντα ξεκινούν μαζί την εργασία ,πριν ξεκινήσουν την εργασία πρέπει να έχουν  τουλάχιστον 9 ώρες ανάπαυση και πάντα τελειώνουν μαζί την εργασία . Μέσα σε 21ωρες πρέπει  να γίνει οδήγηση και διαλύματα .

Οδηγός  1ΏρεςΟδηγός 2
Ανάπαυση9 ώρεςΑνάπαυση
Οδήγηση4,5 ώρεςΔιαθεσιμότητα
Διαθεσιμότητα4,5 ώρεςΟδήγηση
Διάλειμμα45 λεπτάΔιάλειμμα
Οδήγηση4,5 ώρεςΔιαθεσιμότητα
Διαθεσιμότητα4,5 ώρεςΟδήγηση
Ανάπαυση9 ώρεςΑνάπαυση

 

Οδηγός  1ΏρεςΟδηγός 2
Ανάπαυση9 ώρεςΑνάπαυση
Οδήγηση4,5 ώρεςΔιαθεσιμότητα
Διάλειμμα45 λεπτάΔιάλειμμα
Διαθεσιμότητα4,5 ώρεςΟδήγηση
Διάλειμμα45 λεπτάΔιάλειμμα
Οδήγηση4,5 ώρεςΔιαθεσιμότητα
Διάλειμμα45 λεπτάΔιάλειμμα
Διαθεσιμότητα4,5 ώρεςΟδήγηση
Ανάπαυση9 ώρεςΑνάπαυση

 

Credits to Edward.

e-tacho.gr banner

Please follow and like us: