Κάθε επιχείρηση οφείλει να αποθηκεύει τα δεδομένα ταχογράφου και της κάρτας οδηγού για κάθε όχημα που ανήκει στο στόλο της και για κάθε οδηγό που εργάζεται για αυτήν.

Η νομοθεσία 581 2010, αναφέρει ότι η μέγιστη περίοδος εντός της οποίας μεταφορτώνονται τα δεδομένα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

α) τις 90 ημέρες για τα δεδομένα από τη μαζική μνήμη του ψηφιακού ταχογράφου
β) τις 28 ημέρες για τα δεδομένα από την κάρτα του οδηγού

 

δεδομένα-ταχογράφου

 

Εκτός από την αποθήκευση των δεδομένων μπορείτε να πραγματοποιήσετε και ανάλυση αυτών για δείτε αν τυχόν έχετε παραπέσει σε κάποια παράβαση ωραρίου ή έχετε κάνει κάποιο λάθος στις περιόδους ανάπαυσης.

καυστήρες e-tacho.gr