taxografoi karakostas service

Αναλογικοί Ταχογράφοι

Η εταιρεία μας έπειτα από 41 χρόνια εμπειρίας είναι σε θέση να σας εγγυηθεί τη σωστή επισκευή αναλογικών ταχογράφων με γνήσια αποκλειστικά υλικά σε περίπτωση που χρειάζεται αντικατάσταση κάποιο υλικό στο εσωτερικό του! Σε περίπτωση που το κόστος της επισκευής του αναλογικού σας ταχογράφου είναι πολύ υψηλό διαθέτουμε αναλογικούς ταχογράφους ανακατασκευής όλων των τύπων.

Αναλογικός Ταχογράφος 1319

Ο αναλογικός ταχογράφος 1319 είναι υψηλής τεχνολογίας και οι ρυθμίσεις του γίνονται με εδικά διαγνωστικά μηχανήματα. Οι ενδείξεις ταχύτητας παραμένουν αναλογικές αλλά οι ενδείξεις των χιλιομετρικών αποστάσεων έχουν γίνει ψηφιακές.

Κατασκευάζεται από το έτος 1992. Τοποθετείται πίσω από το plexi glass του ταμπλό και η τροφοδοσία της κάρτας γίνεται από το κάτω μέρος του. Εκτός από την ταχύτητα και την ώρα, όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται στην ενσωματωμένη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.

 

Αναλογικός Ταχογράφος 1324

Ο ταχογράφος TCO 1324 θέτει νέα πρότυπα στην απόδοση, την τεχνολογία και το σχεδιασμό των ταχογράφων χάρη στην ξεχωριστή εμφάνιση και την καταγραφή των στοιχείων. Η ταχύτητα και η διανυθείσα απόσταση, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τον οδηγό, όπως η οδήγηση, η εργασία και η ανάπαυση, καταγράφονται σε απαραβίαστες εγγραφές σε κάρτες ταχογράφου. Ο οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν να επιλέξουν εύκολα τον αντίστοιχο τύπο εργασίας μέσω των εύχρηστων πλήκτρων επιλογής. Η ημερομηνία, η ώρα, η απόσταση, ο τύπος εργασίας καθώς και η ανάκη συντήρησης και διαγνωστικά δεδομένα, μπορούν να κληθούν επάνω στην οθόνη LCD.

Η ταχύτητα απεικονίζεται μέσω του E-Tacho 1323 (ηλεκτρονικό ταχύμετρο) είτε μέσω εγκεκριμένης λειτουργίας απεικόνισης ενσωματωμένης στο ταμπλό οργάνων. Για την λειτουργία του MTCO 1324 απαιτείται ένα KITAS 2171(αισθητήρας ταχύτητας) που παρέχει κρυπτογραφημένους και μη παραβιάσιμους παλμούς για την καταγραφή της ταχύτητας και της απόστασης. Πλήρης συμβατός με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, o MTCO 1324 με το μέγεθος 1 DIN μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε όλα τα σύγχρονα πιλοτήρια.

Χαρακτηριστικά:

 • Αυτόματες προειδοποιητικές ενδείξεις.
 •  Πολυλειτουργικη οθόνη LCD με 2 x 16 χαρακτήρες.
 • Flipdown ή σταθερού σχεδιασμού συρτάρι.
 •  Συρτάρι για δύο κάρτες ταχογράφου που κλειδώνεται και ξεκλειδώνεται μέσω του κλειδιού ανάφλεξης.
 •  Ρολόι πραγματικού χρόνου με αυτόματη αλλαγή ώρας και αυτόνομη μπαταρία.
 • Αυτόματη τοποθέτηση της κάρτας ταχογράφου για να ταιριάζει με την ώρα της ημέρας.
 •  Αυτόματη διακοπή λειτουργίας του μοτέρ του χρόνου εργασίας μετά από 25 ώρες (μείωση κατανάλωση ρεύματος)

 

Αναλογικός Ταχογράφος 1318

Συμπαγής σχεδιασμός σε συνδυασμό με μικροεπεξεργαστή, με ελεγχόμενη επεξεργασία των τιμών μέτρησης και αναλογική εγγραφή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Συμφώνου ταχογράφου KTCO 1318. Σαν βέλτιστη χρήση, παρέχει πολύτιμα δεδομένα και για τον οδηγό και τον στόλο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Ο βελτιστοποιημένος προγραμματισμός πορείας, η καλύτερη αποδοτικότητα και το μειωμένο λειτουργικό κόστος είναι μόνο μερικά παραδείγματα της αποτελεσματικότητάς του. Οι απαραβίαστες εγγραφές του στην κάρτα ταχογράφου επιτρέπουν την πλήρη αναπαράσταση των ατυχημάτων, αρκετά συχνά για το όφελος του οδηγού.

Χαρακτηριστικά:

 • Βάθος τοποθέτησης μόνο 89 χιλιοστά, άνοιγμα πόρτας (ακτίνα) 124 χιλιοστά.
 • Αυτόματη καταγραφή του χρόνου οδήγησης.
 • LED ελέγχου λειτουργιών (κάρτα ταχογράφου, ανοιχτό πορτάκι, γραφίδα καταγραφής).
 • Ρυθμιζόμενο προειδοποιητικό σήμα ταχύτητας.
 • Οπίσθιος φωτισμός με δείκτες φωταύγειας.
 • Αυτόματη διακοπή λειτουργίας του μοτέρ του χρόνου εργασίας μετά από 25 ώρες (μείωση κατανάλωση ρεύματος).
 • Οι καταγραφές μπορούν να αναλυθούν ηλεκτρονικά.

 

Αναλογικός Ταχογράφος 1311/1314

Ο ταχογράφος Kienzle VDO 1311 κατασκευάζεται από το 1974, είναι μηχανικός και χρησιμοποιεί ντίζα για την μεταφορά της κίνησης από το κιβώτιο ταχυτήτων μέσω συγκεκριμένης γωνίας (ρυθμιστή), η οποία ρυθμίζει και το βήμα του αυτοκινήτου. Η επιλογή των εργασιών γίνεται χειροκίνητα.

Ο ταχογράφος Kienzle VDO 1314 κατασκευάζεται από το 1980 και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης της απόστασης και της ταχύτητας μέσω ενός συστήματος καλωδίωσης τριών αγωγών και ενός παλμοδότη. Ρυθμίζεται μέσω ενός συστήματος διακοπτών και ποντεσιόμετρων.

Η επιλογή των εργασιών μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα με την εκκίνηση του οχήματος.Μετά το άνοιγμα του καλύμματος του ταχογράφου είναι εμφανή τα στοιχεία του και η πλάκα τοποθέτησης της κάρτας. Επίσης υπάρχει μία ενδεικτική λυχνία η οποία ανάβει όταν λείπει η κάρτα ταχογράφου, όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό και όταν υπάρχει πρόβλημα με τις γραφίδες.